Mijn naam is Marjon Adriaansen. Sinds 1 januari 2018 ben ik met veel enthousiasme directeur van b.s. de Klim-op.

Vanaf de eerste kennismaking voelde ik me zeer welkom op de Klim-op en zag ik een enthousiast team en kinderen die met plezier aan het werk zijn. Ik ben er trots op dat ik daar onderdeel van ben en richting aan mag geven.

Onze missie: ‘krachtig onderwijs maken we samen’ realiseren we als school samen met kinderen en ouders. Vanuit een goed pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich veilig voelen en zichzelf mogen zijn, zorgen we voor betekenisvol onderwijs met aandacht voor ieders talenten. We vinden het waardevol om kinderen mee te laten denken over hun eigen ontwikkeling en zo het eigenaarschap te vergroten. Dit realiseren we o.a. door de inzet van kind-oudergesprekken.

Als Jeelo-school werken we aan wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming, techniek en verkeer binnen vakoverstijgende projecten, waarbij 21e eeuwse vaardigheden en talentontwikkeling centraal staan. Elders op onze website vindt u hierover meer informatie.

Na het inspectiebezoek zijn we op deze onderdelen als ‘goed’ beoordeeld, een voorbeeldschool.

Zoals gezegd: ‘Krachtig onderwijs maken we samen,’ dus loop gerust bij me binnen.

Met vriendelijke groet,

Marjon Adriaansen
Directeur b.s. de Klim-op
T 0411-621209
M 06-43170140

E m.adriaansen@cadansprimair.nl