Schooltijden en roosters


Wij hanteren een continurooster

Onze schooltijden:
maandag, dinsdag en donderdag van 08:30 tot 14:30 uur.
woensdag en vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur.

De kinderen hebben een half uur pauze en eten daarvoor in de groep met de leerkracht. Tijdens het eten staat de sociaal-emotionele en taalontwikkeling centraal.

Tijdens de pauze surveilleren leerkrachten ondersteund door vrijwillige krachten. Op deze wijze behouden we de structuur en rust van de dag en worden de kinderen door dezelfde mensen begeleid.
Na een kwartier hebben de kinderen de keuze om buiten te blijven spelen of het tweede kwartier binnen de rust op te zoeken en daar een activiteit voor zichzelf te doen.

Voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8 gaat ’s ochtends om 8.15 uur de deur open als teken dat iedereen naar binnen mag.

Om 8.30 uur gaat de zoemer als teken dat de les begint.
De ochtendpauze is van 10:15-10:30 uur voor groep 1 t/m 8. Groep 1-2 speelt daarnaast ook nog op eigen geplande tijden buiten.

Onder downloads vindt u het plan continurooster op de Klim-op voor uitgebreidere informatie.

Vakanties in 2020-2021

Herfstvakantie19 t/m 23 okt. 2020
Kerstvakantie21 dec. 2020 t/m 1 jan. 2021
Voorjaarsvakantie15 t/m 19 febr. 2021
Meivakantie3 t/m 12 mei 2021
Hemelvaart13 en 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag24 mei 2021
Zomervakantie26 juli t/m 3 sept. 2021
Studiedagen   Di 6 okt 2020

Woe 25 nov 2020

Vrij 22 jan  2021

Do 18 maart 2021

Ma 26 april 2021

Woe 7 juli 2021

                                                

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan sporten in sporthal “de Sprankel”.
De groepen 3 t/m 8 sporten 1 1/2 uur per week.
De kinderen van de groepen 1-2  bewegen in de speelzaal.

Voor de gymles hebben de kinderen nodig:
– gymschoenen (geen zwarte zolen aub.)
– sportkleding
– handdoek (dit geldt niet voor de groepen 1-2, 3 en 4)
Alles graag in een gymtas opgeborgen en voorzien van naam.

Als uw kind niet mag deelnemen aan de gymles , dan vernemen we dit graag van de ouders.

Gymrooster:
op dinsdag en donderdag:

09:30-10:15      5      8
11:15-12:00      4      6
13:00-13:45      3-4   7
13:45-14:30      2-3   7-8

De groepen 1-2 hebben op woensdagochtend gymles.

Dinsdagen
13.00-13.15            3
13.15-13.30           1/2a
13.30-13.45
13.45-14.00            5
14.00-14.15            8
14.15-14.30            4
14.30-15.00            Ouders en kinderen
Vrijdagen
11.00-11.15            1/2b
11.15-11.30             7
11.30.11.45             5/6
11.45-12.00             6
12.00-12.15             1/2c
12.30-13.00             Ouders en kinderen