Onze visie


visie

Elke school binnen SKOH stelt zichzelf als opdracht dat ieder kind het maximale rendement uit zijn of haar mogelijkheden kan halen, doordat hij of zij het best mogelijke onderwijs krijgt. Dit past bij onze visie op kwaliteit. Kwaliteit heeft te maken met verwachtingen. Verwachtingen ten aanzien van welbevinden en verwachtingen ten aanzien van prestaties.

Kwaliteit zit in het kind dat graag naar school gaat,  steeds in ontwikkeling is en zichzelf kan zijn.

Onze missie:

“Krachtig onderwijs maken we samen” 

Krachtig onderwijs op de Klim-op staat voor kwaliteit en voor de 8 krachten welke de basis vormen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Krachtig onderwijs is gewoon goed onderwijs voor ieder kind. Dit realiseren we door samen met kinderen en ouders af te stemmen wat een kind nodig heeft om tot optimale ontwikkeling te komen. Door de deskundigheid van ouders en leerkrachten te koppelen bereiken we het maximale. Samen met het team van de Klim-op, onze omgeving en (externe) expertise waar nodig zorgen we ervoor dat het onderwijs past bij ieder kind.

Op basisschool de Klim-op handelen we vanuit de kernwaarden: plezier, veiligheid, eerlijkheid, kwaliteit en verantwoordelijkheid, die verweven zitten in onze visie en in ons onderwijs.

Onze visie staat voor dat waar we trots op zijn en waar we met elkaar voor staan.
We willen u uitnodigen om onderstaand uitklapmenu te bekijken, zodat we onze visie met u kunnen delen.

Kinderen hebben plezier en voelen zich veilig op de Klim-op.

 • Wij “zijn” er voor ieder kind, zien en horen kinderen en we stravisie-9len positiviteit uit.
 • Wij leven naar de omgangsnormen van de Kracht van 8, respectvol omgaan met jezelf en de ander. De basisafspraken zijn voor iedereen helder.
 • Online sociale veiligheid heeft een plek binnen ons curriculum. (social media)
 • Leerkrachtgedrag is afgestemd op de drie basisbehoeften; relatie-autonomie-competentie
 • Samen met ouders, school en het kind bekijken we wat een kind nodig heeft om tot een optimale ontwikkeling te komen en stemmen we ons handelen daaropaf.
 • Basisschool de Klim-op biedt structuur voor ieder kind, zodat iedere dag voorspelbaar is.

 

Wij bereiden de kinderen voor op de maatschappij van de 21e eeuw, waar betrokkenheid, verantwoordelijkheid en samenwerken hoog in het vaandel staan.

 • Groep 1 t/m 8 werkt in themin-het-bosa’s ingericht volgens de 21st century skills: samenwerken, oplossend vermogen vergroten, ict-vaardigheden, kritisch denken, communiceren en presenteren.
 • Samen met kinderen stellen we doelen waar kinderen zich verantwoordelijk voor voelen.
 • Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd en zitten op “het puntje van hun stoel”.

Wij leggen de focus op talenten van kinderen en bouwen deze verder uit, hierdoor kunnen kinderen het beste uit zichzelf halen.visie-2

 • Kinderen zijn zich bewust van hun kracht en worden ondersteund in hun onderwijsbehoeftes.
 • Kinderen ontvangen op meerdere momenten per jaar een portfolio.
 • Kinderen voeren samen met ouders en leerkracht, kind-oudergesprekken.
 • We hanteren een bovenschoolse Plusklas, waarbij de link is gelegd naar de groep.
 • Ouders delen hun talenten om de talenten van kinderen te ontwikkelen.

Leerlingen krijgen onderwijs dat past bij hun onderwijsbehoeften.

 • De extra zorg die kinderevisie-3n ontvangen, staat beschreven in het ondersteuningsplan.
 • Er is een effectieve samenwerking met (externe) expertise, ouders en school.
 • Het ondersteuningsprofiel van de Klim-op voldoet aan de basisondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.

Er is een optimale samenwerking tussen ouders en school, waarbij de ontwikkeling en het welzijn van het kind cvisie-8entraal staan.

 • Met behulp van social media betrekken we de ouders bij de ontwikkelingen van hun kind en de school, daarbij denkend aan: website, Facebook, Klasbord en Ouderportaal.
 • Ouders denken mee over onderwerpen die er toe doen middels: MR, OR, ouderpanels en informatieavonden.
 • Ouders voelen zich altijd welkom in de school en worden actief betrokken bij activiteiten.
 • Er wordt respectvol en op gelijkwaardige voet gecommuniceerd tussen ouders en school.
 • De leerlinggegevens zijn te allen tijde toegankelijk voor ouders.

Vanuit nieuwsgierigheid gaan wij de uitdaging aan om ontwikkelingen kwalitatief krachtig neer te zetten

 • Op basisschool de Klim-op wervisie-6kt een enthousiast team dat openstaat voor ontwikkeling.
 • Het team ontwikkelt zich door middel van scholing, cursus en studiedagen.
 • We hanteren een gesprekkencyclus voor alle teamleden en directie.
 • We werken met een bekwaamheidsdossier vanuit het leraren- en schoolleidersregister.

Tijdens de samenwerking in de omgeving nemen wij onze expertise mee, bewaken wij onze identiteit en staan wij voor onze kernwaarden.visie-7

 • Binnen brede school de Sprankel werken we, waar nodig, samen met de gebruikers binnen het gebouw.
 • De Klim-op is van betekenis binnen de omgeving, oog hebbend voor iedere inwoner in de kern Haaren.
 • Door een samenwerking met verenigingen binnen de omgeving te realiseren, komen we tegemoet aan de kwaliteiten van het kind.