KiVa


KiVa: samen maken we er een fijne school van!

Een positief school- en groepsklimaat is op de Klim-op een belangrijke pijler binnen ons onderwijs. Een kind dat met plezier naar school gaat heeft alle ruimte om zich optimaal te ontwikkelen.

“KiVa” is de werkwijze en manier van leven die focust op dat wat we wel graag willen. Zo zorgen we samen voor een fijn werk- en leefklimaat en zorgen we dat dit zo blijft. Kinderen nemen deze bagage mee de wereld in.

Naast het gebruik van de methode KiVa komen wij elke maand  bij elkaar met de Kleurkrachtgroepen, omdat wij daar positieve ervaringen mee hebben. Deze groepen bestaan uit leerlingen van groep 1 t/m 8. Het doel van de kleurkrachtgroepen is bevorderen van samenwerken en verbondenheid. Wij vinden het van belang dat kinderen elkaar leren kennen en zich verbonden voelen met elkaar, ongeacht in welke groep ze zitten. Tijdens het werken in kleurkrachtgroepen worden talenten en creativiteit van de kinderen gestimuleerd middels workshops.

 

Onderstaand vindt u de thema’s van KiVa.

De thema’s in de onderbouw:

Thema 1: Wie zijn wij?

Thema 2: Gevoelens

Thema 3: Wat is een fijne groep

Thema 4: Iedereen is uniek

Thema 5: Herken pesten

Thema 6: Pesten in de groep

Thema 7: Pesten en de groep

Thema 8: Een gepest kind heeft jouw hulp nodig

Thema 9: Wat kan ik doen als ik word gepest?

Thema 10: KiVa-we doen het samen.

 

De thema’s in de bovenbouw:

Thema 1: Iedereen verdient respect

Thema 2: In de groep

Thema 3: Wat is communicatie?

Thema 4: Herken pesten!

Thema 5: Verborgen vormen van pesten

Thema 6: Gevolgen van pesten

Thema 7: Pesten en de groep

Thema 8: De groep verzet zich tegen pesten

Thema 9: Wat kan ik doen als ik word gepest?

Thema 10: KiVa-we doen het samen

 

Als u de thema’s bekijkt, ziet u dat pesten een grote rol speelt binnen KiVa. Daarnaast is groepsvorming een belangrijk onderdeel van de methode.
De lessen zijn goed opgebouwd en hebben aantrekkelijke werkvormen zoals: oefeningen, discussies, groepswerk en rollenspellen. Elk thema wordt afgesloten met een KiVa-regel. Samen vormen de tien KiVa-regels het KiVa-contract. In de onderbouw wordt gewerkt met zes regels.
Daarnaast zal er steeds bekeken worden waar de behoeften liggen in de groep en wat er op dat moment speelt. Deze methode biedt de mogelijkheid om inhoud van lessen te koppelen aan de behoefte van de groep op dat moment. Hierdoor zorgen we dat de lessen betekenisvol zijn voor de leerlingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Één keer per maand komen we op de Klim-op bij elkaar met de Kleurkrachtgroepen. Dit zijn groepen met leerlingen uit groep 1 t/m 8. Het doel is samenwerken en verbondenheid.
Tijdens deze bijeenkomsten worden er workshops door leerkrachten aangeboden. U kunt hierbij denken aan koken, tennissen, sporten, muziek maken, creativiteit etc.
Wij vinden het van belang dat kinderen elkaar leren kennen en zich met elkaar verbonden voelen, ongeacht in welke groep ze zitten.