Op b.s. de Klim-op hanteren we een continurooster. In het menu ‘onze school’ vindt u de pagina ‘schooltijden & roosters’.
De kracht van ons continurooster is het feit dat het team, met enkele ondersteunende krachten, surveilleert tijdens de middagpauze. Hierbij wordt uiteraard arbeidstijdenwet in acht genomen.
Op deze manier hebben kinderen te maken met vaste gezichten en de afspraken binnen de school lopen, tijdens de pauze, als vanzelfsprekend door.
Onder de link ‘downloads’ vindt u een beleidsdocument waarin de visie op de lunchpauze en de praktische uitwerking staan beschreven.

Schoolmelk
Tijdens de middagpauze heeft u als ouder de gelegenheid om uw kind schoolmelk te bieden. U meldt uw kind dan aan via de site: www.schoolmelk.nl.
U kunt dan alleen kiezen voor melk tijdens de lunchpauze. De kinderen lunchen op maandag, dinsdag en donderdag op school.